top of page

Rose Psychology & Consultancy

2018 yılından bu yana bireysel yaşamın neredeyse merkezinde olan iş yaşamında çalışanların motivasyonunu arttırmak, uyumlu ve verimli bir çalışma ortamının oluşumunu desteklemek, yenilikler ve girişimler için çalışanları cesaretlendirmek amacıyla hem bireysel hem de gruplara kapsamlı içerikte danışmanlık sunmaktadır. Bunun yanı sıra çalışanların beceri ve yeteneklerini geliştirmek ve sahip oldukları potansiyeli ortaya çıkarmalarını sağlamak adına çalışmalarımız çeşitli amaçlara hizmet etmektedir

Ana Sayfa: Hoş Geldiniz

"Bizim kuşağın en önemli keşfi, insanların sadece zihinsel bakış açılarını değiştirerek hayatlarını değiştirebileceğidir."

William James

Ana Sayfa: Ünlü Söz

KURUMSAL DANIŞMANLIK HİZMETİ

Her İhtiyacınıza Özel Hizmet

Organizasyonların, kurumların veya şirketlerin psikolojinin alanına giren danışmanlık ihtiyaçları oldukça çeşitlidir. İletişim problemleri, delegasyon zorlukları, takım ruhunun oluşamaması, motivasyon, uyumlu ve verimli çalışma ortamının oluşturulmasını desteklemek, yenilikler ve gelişmeler için cesaretlendirmelerde bulunmak, yüksek turnover, kurum kültürünün olumsuzluğu, organizasyonel adalet, örgüt bağlılığı gibi birçok sorun psikolojik danışmanın içeriğini oluşturmaktadır. Endüstriyel psikoloji çeşitli yöntemler kullanarak insanları ve kurumları daha etkin ve daha mutlu hale getirmenin yollarını araştırır. Bu sayede hem kurumların önündeki engelleri ve çatışmaları kaldırmayı hem de çalışanların daha mutlu bir ortamda yüksek ve sürdürülebilir performans sergileyebilmesini amaçlar.

İş konferansı
Ana Sayfa: Terapi Hakkında

Yaşam Koçluğu

   Günümüz koşulları hızlı değişimlere ayak uydurmamızı zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle bireyler iş yaşamında ve özel hayatlarında profesyonel desteğe ihtiyaç duyabilirler.

   Yaşam Koçluğu kişisel hedeflerine ulaşmalarında bireylere bir yol haritası sunar. Alanlarında başarılı olmuş binlerce insanın, yaşamları boyunca elde ettikleri deneyimleri danışanlara aktarır. Bu deneyimlerin ortak özelliklerini araştırır ve bireylerin kullanabilecekleri stratejiler haline çevirir.

Psychologist Session
Ana Sayfa: Terapi Hakkında
bottom of page